Movadot.se Veckans Tecken 

Vi finns på sociala medierna

Mobilt hem- och vårdteam för äldre döva och teckenspråkiga i Jönköpings län

Är du döv/hörselskadad som vill ha av teckenspråkig personal i hemtjänst, seniorboende, äldreboende samt korttidsboende?
Vi är ett projekt i samarbete med arbetslagen hos kommuner och Region Jönköpings län och vi bedriver också uppsökande verksamhet med att finna var äldre döva och teckenspråkiga finns i länet.
Projektet drivs med stöd från Allmänna Arvsfonden. 

AUDISM

Vad är detta? Titta in på denna video och få information.

Riksförbundet DHB:s projekt Dövas Kulturarv (som drevs under åren 2017-2020) har tillsammans med Stockholms Dövas Förening med stöd av Arvsfonden producerat och tillgängliggjort totalt 8 olika termer kopplat till dövhet, dövkultur och dövrörelsen.

Filmerna är på svenskt teckenspråk, svensk text och svenskt tal.

Jag vill ha kontakt

Har du frågor, funderingar eller önskemål kan du alltid kontakta oss nedan. Vi svarar så snart vi kan.
Namn E-post Meddelande Skicka in
Sammanfattning av projektet

Mobilt Hem- och vårdteam för äldre döva och teckenspråkiga i Jönköpings län

Äldre döva måste få ett likvärdigt och respektfullt liv, som alla andra medborgare. Äldre döva är en utsatt grupp bland annat utifrån svårigheter att kommunicera med personer som inte kan teckenspråk, dvs med i stort sett all personal inom vård och omsorg. Vi vill lyfta upp möjligheter och ge verktyg till kommun, region och privata aktörer, som arbetar medservice, vård och omsorg för äldre medborgare. De olika modellerna som samhället erbjuder i dag är inte anpassade för äldre döva och deras behov. Detta kan leda till en sämre psykisk ohälsa med isolering, svåra kommunikationshinder, utanförskap med mera hos äldre döva.
Jönköpings Läns Döva och Teckenspråkigas förbund och Vätterbyggdens Dövas förening har under 20 år arbetat aktivt för att medvetandegöra de berörda parterna i kommun och landsting/region om denna oacceptabla situation. Trots det har vår målgrupp inte fått rättvis vård och omsorg. Genom att starta ett tvåårigt projekt " Mobilt hem- och vårdteam för äldre döva och teckenspråkiga i Jönköpings län" vill vi påvisa genom praktiska handlingar hur verksamheten inom kommunerna i Jönköpings län samt Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län kan bli fullt tillgängligt för äldre döva samt ge äldre döva rätten till full delaktighet på lika villkor som övriga befolkningen. Projektet ska även kunna visa hur man med ekonomiska och socialt hållbara medel kan genomföra denna form av mobilt hem-, vård- och omsorgstjänster för äldre döva efter projekttidens slut.

Projektbeskrivning

Projektet ska utveckla ett mobilt hem- och vårdteam för äldre döva och teckenspråkiga i kommunerna Gislaved, Jönköping och Nässjö i Jönköpings län. Syftet med projektet är att stärka och komplettera samarbetet med kommunernas ordinarie hem- vård- och serviceteam och tillsammans utveckla arbetsmetoder och en trygg hemtjänst, vård och/eller omsorg för målgruppen anpassad utifrån de tre kommunernas förutsättningar. Den långsiktiga målsättningen är att kunna erbjuda målgruppen en väl fungerande god och nära och samordnad vård. Den föreslagna verksamheten är helt ny i Sverige vilket innebär att det finns goda möjligheter för metoden att spridas nationellt och möjligen även internationellt. Som ett gott exempel kommer sannolikt efterfrågan på den här typen av tjänster att öka och därmed också möjligheterna att finna finansiering för verksamheten.

Projektet finns med i Allmänna Arvsfonden, klicka här!

Vilka arbetar i projektet?


Projektledare

Åsa Gustafsson

Jag är projektledare för projektet. En spännande utmaning som jag ser framemot, att nå målen tillsammans med hela teamet.

Jag är född döv och är tvåspråkig, svenskt teckenspråk och svenska.

Jag har stor erfarenhet med olika projektarbeten samt arbetat med döva och hörselskadade barn och ungdomar inom skolvärlden samt barn- och ungdomsorganisationer.

Mina utbildningar är specialpedagog, översättare och teckenspråkstolk.

Motto: "Allt är möjligt - det är tiden som avgör"

Ekonomi

Therese Iselius

Jag är utbildad gymnasieekonom och jag sköter ekonomin och administration inom projektet.

Är barndomshörselskadad med dubbla cochlea-implantat.

Arbetar även 50 % som ekonomiassistent på Funktionsrätt Jönköpings län, så funktionhindersfrågor ligger varmt om hjärtat.

Motto: "Det ordnar sig alltid."

Undersköterska

Christin Ingesson

Jag heter Christin Ingesson, döv och teckenspråkig, utbildad undersköterska. Har arbetat med både LSS-boende, särskild boende, särskola gymnasium och HVB-hem för barn och ungdom från 13 år till 21 år. Har också arbetat inom äldreomsorg.

Har erfarenhet i privata sektor och stiftelse.


Motto: "Ha is i magen."

Undersköterska

Pernilla Lindkvist

Mitt namn är Pernilla Lindkvist, är döv. Är utbildad undersköterska, har arbetat i många år på gruppboende för döva och har erfarenhet.

Tidigare innan gruppboende har jag jobbat med barn.

Jag Brinner för att jobba med människor från barn till äldre.


Motto: "Det löser sig"

Vi som driver projektet är:
Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas Förbund

Norra Strandgatan 42, 553 20 Jönköping

Organisationsnummer: 826500-2181

Samarbetar med följande kommuner

Gislaveds kommun, Jönköpings kommun och Nässjö kommun.

Vi har...

...varit på Dövas dag i Uppsala

23-25 september 2022

Nytt...

Vår hemsida har kommit i gång!

18 oktober 2022

Premiär

Nu har vi åkt ut och besökt äldre i länet. Nu börjar det riktiga äventyret med projektet.

Pernilla och Christin 18 oktober 2022

Vad händer år 2023?

Planerna för år 2023 är följande: Projektet fortsätter och vi besöker våra äldre.